Xe Buýt tại Sóc Trăng

 • Lộ trình: bến xe Trà Men – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh –  Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Hồng Phong – Lê Duẩn – Phú Lợi – Quốc lộ 1A – Xã Đại Tâm – Xã Thạnh Phú – thị trấn Phú Lộc – Quốc lộ 61B – Tỉnh lộ 937 – Xã Thạnh Trị – xã Thạnh Tân – thị xã Ngã Năm.
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 40 – 45 phút/chuyến

 Tuyến 03: bến xe Trà Men – thị trấn Trần Đề

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lê Hồng Phong – Tỉnh lộ 934 – Triệu Nương – thị trấn Mỹ Xuyên – xã Tài Văn – xã Viên An – xã Viên Bình – xã Liêu Tú – Thị trấn Lịch Hội Thượng – xã Trung Bình – Quốc lộ Nam Sông Hậu – thị trấn Trần Đề.
 • Lộ trình: bến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lê Hồng Phong – thị trấn Mỹ Xuyên – Triệu Nương – Tỉnh lộ 934 – Tỉnh lộ 935 – xã Khánh Hòa – thị xã Vĩnh Châu
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 25 phút – 45 phút/chuyến
 • Lộ trình: bến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lê Hồng Phong – Tỉnh lộ 934 – Triệu Nương – thị trấn Mỹ Xuyên – xã Tài Văn – xã Viên An – xã Viên Bình – xã Liêu Tú – Thị trấn Lịch Hội Thượng – xã Trung Bình – Quốc lộ Nam Sông Hậu – thị trấn Trần Đề.
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 30 – 40 phút/chuyến
 • Lộ trình: bến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Ngô Gia Tự – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Vòng Xoay – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Lương Định Của – Quốc lộ 60 – xã Trường Khánh – xã Hậu Thạnh – Thị trấn Đại Ngãi 
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 40 phút/chuyến

Tuyến 08: bến xe Trà Men – Đại Ngãi

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Ngô Gia Tự – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Vòng Xoay – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Lương Định Của – Quốc lộ 60 – xã Trường Khánh – xã Hậu Thạnh – Thị trấn Đại Ngãi 

Tuyến 10: thị trấn Đại Ngãi – thành phố Cần Thơ

 • Lộ trìnhthị trấn Đại Ngãi – Quốc lộ Nam Sông Hậu – xã Song Phụng – xã Nhơn Mỹ – xã An Lạc Tây – xã An Lạc Thôn – huyện Châu Thành Hậu Giang – Cầu Hưng Lợi – 30 tháng Tư – Hòa Bình – Vòng xoay UBND – Hòa Bình – 30 tháng Tư – Quốc lộ 91B – Bến xe Cần Thơ.

 Tuyến 03: bến xe Trà Men – thị trấn Trần Đề

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lê Hồng Phong – Tỉnh lộ 934 – Triệu Nương – thị trấn Mỹ Xuyên – xã Tài Văn – xã Viên An – xã Viên Bình – xã Liêu Tú – Thị trấn Lịch Hội Thượng – xã Trung Bình – Quốc lộ Nam Sông Hậu – thị trấn Trần Đề.

Tuyến 07: bến xe Trà Men – Vĩnh Châu

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lê Hồng Phong – thị trấn Mỹ Xuyên – Triệu Nương – Tỉnh lộ 934 – Tỉnh lộ 935 – xã Khánh Hòa – thị xã Vĩnh Châu
 • Lộ trình: bến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Phú Lợi – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Lê Vĩnh Hòa – Phạm Hùng – Tỉnh lộ 933 – xã Tân Thạnh – xã Tân Hưng – Thị trấn Long Phú
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 45 – 55 phút/chuyến
 • Lộ trình: thị trấn Đại Ngãi – Quốc lộ Nam Sông Hậu – xã Song Phụng – xã Nhơn Mỹ – xã An Lạc Tây – xã An Lạc Thôn – huyện Châu Thành Hậu Giang – Cầu Hưng Lợi – 30 tháng Tư – Hòa Bình – Vòng xoay UBND – Hòa Bình – 30 tháng Tư – Quốc lộ 91B – Bến xe Cần Thơ.
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 45 phút/chuyến

 Tuyến 05: bến xe Trà Men – thị trấn Kế Sách

 • Lộ trìnhbến xe khách Sóc Trăng – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương – Quốc lộ 1A – Bến xe Trà Men – xã An Ninh – xã An Hiệp – Ngã ba An Trạch – Tỉnh lộ 932 – xã Phú Tân – xã Phú Tâm – Thị trấn Kế Sách.

Tuyến 05: bến xe Trà Men – thị trấn Kế Sách

 • Lộ trìnhbến xe khách Sóc Trăng – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương – Quốc lộ 1A – Bến xe Trà Men – xã An Ninh – xã An Hiệp – Ngã ba An Trạch – Tỉnh lộ 932 – xã Phú Tân – xã Phú Tâm – Thị trấn Kế Sách.

Tuyến 02: bến xe Trà Men – Thị xã Ngã Năm

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh –  Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Hồng Phong – Lê Duẩn – Phú Lợi – Quốc lộ 1A – Xã Đại Tâm – Xã Thạnh Phú – thị trấn Phú Lộc – Quốc lộ 61B – Tỉnh lộ 937 – Xã Thạnh Trị – xã Thạnh Tân – thị xã Ngã Năm.
 • Lộ trình: bến xe khách Sóc Trăng – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương – Quốc lộ 1A – Bến xe Trà Men – xã An Ninh – xã An Hiệp – Ngã ba An Trạch – Tỉnh lộ 932 – xã Phú Tân – xã Phú Tâm – Thị trấn Kế Sách.
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 35 – 45 phút/chuyến

Tuyến 02: bến xe Trà Men – Thị xã Ngã Năm

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh –  Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Hồng Phong – Lê Duẩn – Phú Lợi – Quốc lộ 1A – Xã Đại Tâm – Xã Thạnh Phú – thị trấn Phú Lộc – Quốc lộ 61B – Tỉnh lộ 937 – Xã Thạnh Trị – xã Thạnh Tân – thị xã Ngã Năm.

Tuyến 07: bến xe Trà Men – Vĩnh Châu

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Lê Hồng Phong – thị trấn Mỹ Xuyên – Triệu Nương – Tỉnh lộ 934 – Tỉnh lộ 935 – xã Khánh Hòa – thị xã Vĩnh Châu
 • Lộ trình: bến xe Trà Men – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Phú Lợi – Quốc lộ 1A – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – xã An Ninh – Tỉnh lộ 939 – xã Mỹ Hương – thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
 • Thời gian: 6h00 – 18h00
 • Giãn cách: 40 phút – 60 phút/chuyến

Tuyến 06: bến xe Trà Men – thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Tôn Đức Thắng – Lê Lợi – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Huệ – Trần Hưng Đạo – Phú Lợi – Quốc lộ 1A – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – xã An Ninh – Tỉnh lộ 939 – xã Mỹ Hương – thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

 Tuyến 10: thị trấn Đại Ngãi – thành phố Cần Thơ

 • Lộ trìnhthị trấn Đại Ngãi – Quốc lộ Nam Sông Hậu – xã Song Phụng – xã Nhơn Mỹ – xã An Lạc Tây – xã An Lạc Thôn – huyện Châu Thành Hậu Giang – Cầu Hưng Lợi – 30 tháng Tư – Hòa Bình – Vòng xoay UBND – Hòa Bình – 30 tháng Tư – Quốc lộ 91B – Bến xe Cần Thơ.

Tuyến 04: bến xe Trà Men – Long Phú

 • Lộ trìnhbến xe Trà Men – Quốc lộ 1A – Phú Lợi – Trần Hưng Đạo – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Lê Vĩnh Hòa – Phạm Hùng – Tỉnh lộ 933 – xã Tân Thạnh – xã Tân Hưng – Thị trấn Long Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *