Xe Buýt tại Kiên Giang

 • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 80
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng
 • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến Rạch Giá – Hòn Đất

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Quốc lộ 80

Tuyến Rạch Giá – Tắc Cậu

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 63

 Tuyến Rạch Giá – Thạnh An

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 80

 Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng

 Tuyến Rạch Giá – Hòn Đất

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Quốc lộ 80
 • Lộ trình: Bắc Tắc Cậu – Quốc lộ 63 (Thị trấn Tắc Cậu) – (quẹo phải) – Quốc lộ 63 – Bến xe Vĩnh Thuận
 • Thời gian: 5h00 – 20h30
 • Giãn cách: 30 phút/chuyến

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng
 • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quốc lộ 80
 • Thời gian: 5h30 – 20h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng
 • Lộ trình: Bến xe Rạch Giá – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 63 – Tắc Cậu.
 • Thời gian: 5h00 – 17h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

 Tuyến Rạch Giá – Thạnh An

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 80

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng

Tuyến Rạch Giá – Tắc Cậu

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 63

Tuyến Rạch Giá – Giồng Riềng

 • Lộ trìnhNguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *