Xe Buýt tại Cao Bằng

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

Tuyến 03: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Quảng Uyên

 • Lộ trìnhBến xe Cao Bằng – Khau Hân Bản Guổn – Quốc lộ 3 – Thị trấn Án Lại – Đỉnh đèo Mã Phục – Tỉnh lộ 206 – Thị trấn Quảng Uyên

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

Tuyến 07: Thị trấn Quảng Uyên – Thác Bản Giốc

 • Lộ trìnhThị trấn Quảng Uyên – Tỉnh lộ 206 – Thông Hề – Thị trấn Trùng Khánh – Pò Peo – Khu du lịch Thác Bản Giốc

Tuyến 01: Ngã ba Khau Đồn – Xã Chu Trinh

 • Lộ trìnhNgã ba Khau Đồn – Đường tròn Km5 – Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng – Nà Cáp – Cầu Sông Hiến – Hoàng Đình Dong – Kim Đồng – Nhà thương Đa Khoa Cao Bằng – Quốc lộ 4A – UBND xã Chu Trinh

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

uyến 07: Thị trấn Quảng Uyên – Thác Bản Giốc

 • Lộ trìnhThị trấn Quảng Uyên – Tỉnh lộ 206 – Thông Hề – Thị trấn Trùng Khánh – Pò Peo – Khu du lịch Thác Bản Giốc

Tuyến 01: Ngã ba Khau Đồn – Xã Chu Trinh

 • Lộ trìnhNgã ba Khau Đồn – Đường tròn Km5 – Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng – Nà Cáp – Cầu Sông Hiến – Hoàng Đình Dong – Kim Đồng – Nhà thương Đa Khoa Cao Bằng – Quốc lộ 4A – UBND xã Chu Trinh

Tuyến 07: Thị trấn Quảng Uyên – Thác Bản Giốc

 • Lộ trìnhThị trấn Quảng Uyên – Tỉnh lộ 206 – Thông Hề – Thị trấn Trùng Khánh – Pò Peo – Khu du lịch Thác Bản Giốc

Tuyến 03: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Quảng Uyên

 • Lộ trìnhBến xe Cao Bằng – Khau Hân Bản Guổn – Quốc lộ 3 – Thị trấn Án Lại – Đỉnh đèo Mã Phục – Tỉnh lộ 206 – Thị trấn Quảng Uyên

Tuyến 07: Thị trấn Quảng Uyên – Thác Bản Giốc

 • Lộ trìnhThị trấn Quảng Uyên – Tỉnh lộ 206 – Thông Hề – Thị trấn Trùng Khánh – Pò Peo – Khu du lịch Thác Bản Giốc

Tuyến 01: Ngã ba Khau Đồn – Xã Chu Trinh

 • Lộ trìnhNgã ba Khau Đồn – Đường tròn Km5 – Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng – Nà Cáp – Cầu Sông Hiến – Hoàng Đình Dong – Kim Đồng – Nhà thương Đa Khoa Cao Bằng – Quốc lộ 4A – UBND xã Chu Trinh

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

Tuyến 01: Ngã ba Khau Đồn – Xã Chu Trinh

 • Lộ trìnhNgã ba Khau Đồn – Đường tròn Km5 – Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng – Nà Cáp – Cầu Sông Hiến – Hoàng Đình Dong – Kim Đồng – Nhà thương Đa Khoa Cao Bằng – Quốc lộ 4A – UBND xã Chu Trinh

Tuyến 07: Thị trấn Quảng Uyên – Thác Bản Giốc

 • Lộ trìnhThị trấn Quảng Uyên – Tỉnh lộ 206 – Thông Hề – Thị trấn Trùng Khánh – Pò Peo – Khu du lịch Thác Bản Giốc

Tuyến 01: Ngã ba Khau Đồn – Xã Chu Trinh

 • Lộ trìnhNgã ba Khau Đồn – Đường tròn Km5 – Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng – Nà Cáp – Cầu Sông Hiến – Hoàng Đình Dong – Kim Đồng – Nhà thương Đa Khoa Cao Bằng – Quốc lộ 4A – UBND xã Chu Trinh

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

Tuyến 02: Thành phố Cao Bằng – Thị trấn Nước Hai

 • Lộ trìnhNhà thương Đa khoa Cao Bằng – 3 tháng Mười – Cầu Nà Cạn – Pác Bó – Ngã tư đường tròn xã Ngọc Xuân – Tỉnh lộ 203 – Cao Bình – Đường Hồ Chí Minh – Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *