Xe Buýt tại Bình Thuận

 • Lộ trình: KDL Suối Cát – QL1A – Ngả hai – ĐT 707 – Mương Mán – Hàm cần.
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

 Tuyến số 4: Phú Long – Ngã ba 46

 • Lộ trìnhPhú Long – QL1A – Đường 19/4 – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo -Trần Quý Cáp – QL1A – Ngã ba 46.

 Tuyến số 9: Ga Phan Thiết – Gành (Mũi Né)

 • Lộ trìnhGa Phan Thiết – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh – Trường Chinh (QL1A) – Nguyễn Hội – Từ Văn Tư – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Gành (Mũi Né)
 • Lộ trình: Biển thương Chánh – Lê Lợi (Phan Thiết) – Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo – Trần Quý Cáp – ĐT 719 – Kê Gà – Lê Thánh Tôn (La Gi) – Lý Thái Tổ (La Gi)- Nguyễn Chí Thanh (La Gi)- Lê Lợi (La Gi) – La Gi.
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Lộ trình: 15 phút/chuyến
 • Lộ trình: Bến xe Nam PT – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo – Đường 19/4 – QL1A – Lương Sơn (Bắc Bình) – Phan Rí Thành.
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
 • Lộ trình: KDL Suối Cát – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương -Trần Hưng Đạo – Từ Văn Tư – Nguyễn Hội – QL28 – Hàm Trí
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến số 3: Bến xe Nam PT – Phan Rí Thành

 • Lộ trìnhBến xe Nam PT – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo – Đường 19/4 – QL1A – Lương Sơn (Bắc Bình) – Phan Rí Thành.
 • Lộ trình: Lê Lợi (La Gi) – Thống Nhất (La Gi) – QL55 – Ngã ba 46.
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
 • Lộ trình: Ga Phan Thiết – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh – Trường Chinh (QL1A) – Nguyễn Hội – Từ Văn Tư – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Gành (Mũi Né)
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến số 6: Biển Thương Chánh – La Gi

 • Lộ trìnhBiển thương Chánh – Lê Lợi (Phan Thiết) – Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo – Trần Quý Cáp – ĐT 719 – Kê Gà – Lê Thánh Tôn (La Gi) – Lý Thái Tổ (La Gi)- Nguyễn Chí Thanh (La Gi)- Lê Lợi (La Gi) – La Gi.

Tuyến số 9: Ga Phan Thiết – Gành (Mũi Né)

 • Lộ trìnhGa Phan Thiết – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh – Trường Chinh (QL1A) – Nguyễn Hội – Từ Văn Tư – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Gành (Mũi Né)
 • Lộ trình: Phú Long – QL1A – Đường 19/4 – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo -Trần Quý Cáp – QL1A – Ngã ba 46.
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến
 • Lộ trình: Ngả ba Cam Bình (La Gi) – Lê Minh Công – Trương Vĩnh Ký – Bến Chương Dương – Lê Lợi – Nguyễn Trãi – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Chí Thanh – Lý Thái Tổ – Chợ Tân Hải (La Gi)
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến số 3: Bến xe Nam PT – Phan Rí Thành

 • Lộ trìnhBến xe Nam PT – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo – Đường 19/4 – QL1A – Lương Sơn (Bắc Bình) – Phan Rí Thành.

Tuyến số 2: KDL Suối Cát – Hàm Trí

 • Lộ trìnhKDL Suối Cát – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương -Trần Hưng Đạo – Từ Văn Tư – Nguyễn Hội – QL28 – Hàm Trí
 • Lộ trình: KDL Suối Cát – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu- Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Hòn Rơm 2
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến số 6: Biển Thương Chánh – La Gi

 • Lộ trìnhBiển thương Chánh – Lê Lợi (Phan Thiết) – Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo – Trần Quý Cáp – ĐT 719 – Kê Gà – Lê Thánh Tôn (La Gi) – Lý Thái Tổ (La Gi)- Nguyễn Chí Thanh (La Gi)- Lê Lợi (La Gi) – La Gi.
 • Lộ trình: Lê Lợi (La Gi) – Thống Nhất – Đinh Bộ Lĩnh – QL55 – Bình Châu (Bà Rịa –Vũng Tàu).
 • Thời gian: 5h30 – 19h00
 • Giãn cách: 15 phút/chuyến

Tuyến số 2: KDL Suối Cát – Hàm Trí

 • Lộ trìnhKDL Suối Cát – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương -Trần Hưng Đạo – Từ Văn Tư – Nguyễn Hội – QL28 – Hàm Trí

Tuyến số 7: KDL Suối Cát – Hàm Cần

 • Lộ trìnhKDL Suối Cát – QL1A – Ngả hai – ĐT 707 – Mương Mán – Hàm cần.

Tuyến số 1: KDL Suối Cát – Hòn Rơm 2

 • Lộ trìnhKDL Suối Cát – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu- Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Hòn Rơm 2

Tuyến số 9: Ga Phan Thiết – Gành (Mũi Né)

 • Lộ trìnhGa Phan Thiết – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh – Trường Chinh (QL1A) – Nguyễn Hội – Từ Văn Tư – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu – Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Gành (Mũi Né)

Tuyến số 1: KDL Suối Cát – Hòn Rơm 2

 • Lộ trìnhKDL Suối Cát – Trần Quý Cáp – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng – Thủ Khoa Huân – Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu- Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Xuân Hương – Hòn Rơm 2

yến số 4: Phú Long – Ngã ba 46

 • Lộ trìnhPhú Long – QL1A – Đường 19/4 – Trần Hưng Đạo – Hùng Vương – Lotte Mart – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo -Trần Quý Cáp – QL1A – Ngã ba 46.

Tuyến số 5: Lê Lợi (LaGi) – Ngã ba 46

 • Lộ trìnhLê Lợi (La Gi) – Thống Nhất (La Gi) – QL55 – Ngã ba 46.

Tuyến số 6: Biển Thương Chánh – La Gi

 • Lộ trìnhBiển thương Chánh – Lê Lợi (Phan Thiết) – Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo – Trần Quý Cáp – ĐT 719 – Kê Gà – Lê Thánh Tôn (La Gi) – Lý Thái Tổ (La Gi)- Nguyễn Chí Thanh (La Gi)- Lê Lợi (La Gi) – La Gi.

Tuyến số 8: Lê Lợi (La Gi) – Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu)

 • Lộ trìnhLê Lợi (La Gi) – Thống Nhất – Đinh Bộ Lĩnh – QL55 – Bình Châu (Bà Rịa –Vũng Tàu).

Tuyến số 11: Ngã ba Cam Bình (La Gi) – Chợ Tân Hải (La Gi)

 • Lộ trìnhNgả ba Cam Bình (La Gi) – Lê Minh Công – Trương Vĩnh Ký – Bến Chương Dương – Lê Lợi – Nguyễn Trãi – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Chí Thanh – Lý Thái Tổ – Chợ Tân Hải (La Gi)

Tuyến số 7: KDL Suối Cát – Hàm Cần

 • Lộ trìnhKDL Suối Cát – QL1A – Ngả hai – ĐT 707 – Mương Mán – Hàm cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *