Xe Buýt tại An Giang

Tuyến 11: Tịnh Biên – Sài Gòn

Lịch trình : Tịnh Biên – Châu Đốc – Long Xuyên – Sài Gòn

Tuyến 06: thị trấn Nhà Bàng –  Tri Tôn

 • Lộ trìnhThị trấn Nhà Bàng – Núi Cấm – Bến xe Tri Tôn
 • Số tuyến xe: 10 tuyến xe hoạt động trong nội đô và liên tỉnh
 • Thời gian hoạt động trung bình: 13h/ngày
 • Cự li di chuyển: 15-90km/lượt
 • Tần suất hoạt động: 15-30 phút/chuyến

Tuyến 04: Châu Đốc – Khánh Bình(An Phú)

Lộ trình: Bền xe Châu Đốc – Cầu Cồn Tiên – Thị trấn An Phú – Xã Quốc Thái – Khánh An – Khánh Bình

Tuyến 01: Lộ Tẻ Rạch Giá – Xuân Tô

 • Lộ trìnhLộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô

Tuyến 03: Châu Thành – Ba Chúc

 • Lộ trình: Bến xe Châu Thành – Xã Cần Đăng – Vĩnh Bình (số 5) – Vĩnh An (số 10) – Tà Đãnh – Thị trấn Tri Tôn – Lương 

Tuyến 06: thị trấn Nhà Bàng –  Tri Tôn

 • Lộ trình: Thị trấn Nhà Bàng – Núi Cấm – Bến xe Tri Tôn

Tuyến 01: Lộ Tẻ Rạch Giá – Xuân Tô

 • Lộ trìnhLộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô

Tuyến 03: Châu Thành – Ba Chúc

 • Lộ trìnhBến xe Châu Thành – Xã Cần Đăng – Vĩnh Bình (số 5) – Vĩnh An (số 10) – Tà Đãnh – Thị trấn Tri Tôn – Lương Phi – Ba Chúc

Tuyến 04 : Khánh Bình (An Phú) – Châu Đốc 

Khánh Bình – Xã Quốc Thái – Thị trấn An Phú – Khánh An – Cầu Cồn Tiên – Bến xe Châu Đốc 

Có 1 tuyến xe buýt đi qua thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, thông tin cụ thể về lộ trình như sau:

* Tuyến 01: Hành trình : Lộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô (siêu thị miễn thuế )

Tuyến 09: An Hòa – Chợ Mới

 • Lộ trình: Bến phà An Hòa – Ngã ba Cựu Hội – Thị trấn Mỹ Luông – Thị trấn Chợ Mới

Tuyến 08: An Hòa – Thuận Giang

 • Lộ trình: Phà An Hòa – Bà Vệ – Chợ Mới – Thuận Giang

Tuyến 07: Năng Gù – Tân Châu

 • Lộ trình: Bến phà Năng Gù – Thị trấn Phú Mỹ – Chợ Vàm – Bến xe Tân Châu
 • 1. Cơ hội từ thị trường quảng cáo xe bus mới mẻ tại An Giang
 • 2. Thông tin chung về xe bus tại An Giang
 • 3. Lộ trình các tuyến xe bus tại An Giang
 • 4. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ quảng cáo xe buýt ở An Giang
 • 5. Công ty quảng cáo xe buýt ở An Giang chuyên nghiệp, uy tín – Bus Advertising
 • Tuyến 01: Lộ Tẻ Rạch Giá – Xuân Tô
 • Tuyến 02: An Hòa – Vọng Thê
 • Tuyến 03: Châu Thành – Ba Chúc
 • Tuyến 04: Châu Đốc – Khánh Bình(An Phú)
 • Tuyến 05: Châu Giang – Tân An
 • Tuyến 06: thị trấn Nhà Bàng –  Tri Tôn
 • Tuyến 07: Năng Gù – Tân Châu
 • Tuyến 08: An Hòa – Thuận Giang
 • Tuyến 09: An Hòa – Chợ Mới
 • Tuyến 10: Ngã ba Cựu Hội – Cao Lãnh

Tuyến 09: An Hòa – Chợ Mới

 • Lộ trìnhBến phà An Hòa – Ngã ba Cựu Hội – Thị trấn Mỹ Luông – Thị trấn Chợ Mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.